Zapamiętajmy nazwiska…

Zapamiętajmy nazwiska polskich europosłów odpowiedzialnych za przyjęcie TERREG!

TERREG został przyjęty przez Parlament Europejski dlatego, że rozporządzenie przeszło w komisji LIBE 20 kwietnia (52:14). Zapamiętajmy na zawsze nazwiska polskich europosłów głosujących ZA: Joachim Brudziński, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Magdalena Adamowicz, Andrzej Halicki, Łukasz Kohut.

#polska #europa #acta2 #technologia #internet #bekazpisu #mikroreklama #terreg #bekazpisu